Publication
Title
Het meten van de graad van hubness van steden aan de hand van modiale transportstromen van vliegtuigpassagiers
Author
Language
Dutch
Source (book)
De Belgische Geografendagen: mobiliteit, maatschappij en milieu in kaart gebracht = Les Journées géographiques belges: mobilité, société et environnement en cartes / Witlox, Frank [edit.]
Publication
Gent : Universiteit Gent, Vakgroep Geografie, 2005
Volume/pages
p. 181-188
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 12.08.2020
To cite this reference