Publication
Title
De gevolgen van het niet tijdig instellen van een georganiseerd administratief beroep
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 2005
ISSN
1782-3463
Volume/pages
(2004/2005), p. 1621-1624
Note
Noot onder R.v.St., Verlende, nr. 126.481, 16 december 2003
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 12.10.2020
To cite this reference