Publication
Title
De wet van 15 februari 1993 tot hervorming van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Praktische gids bestuurders NV en Vademecum voor de BVBA
Publication
1993
Volume/pages
(1993.03.19)
Note
nr. 405.1
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 12.08.2020
To cite this reference