Publication
Title
Het gezag van gewijsde verbonden aan de beslissing van de gewestelijke directeur
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Algemeen juridisch tijdschrift. - Gent
Publication
Gent : 1995
Volume/pages
(1994/1995), p. 551-553
Note
Noot onder Cass., 13 januari 1995
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 12.10.2020
To cite this reference