Title
De verplichte vermelding van de beroepsmogelijkheden, voormvoorschriften en termijnen bij de kennisgeving van individuele bestuurshandelingen De verplichte vermelding van de beroepsmogelijkheden, voormvoorschriften en termijnen bij de kennisgeving van individuele bestuurshandelingen
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
annotation
Publication
Antwerpen ,
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Volume/pages
(2005/2006) , p. 147-150
ISSN
1782-3463
vabb
c:vabb:144253
General
Noot onder R.v.St., Lecocq, nr. 134.024, 19 juli 2004
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle