Title
De verplichte vermelding van de beroepsmogelijkheden, voormvoorschriften en termijnen bij de kennisgeving van individuele bestuurshandelingen
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
annotation
Publication
Antwerpen ,
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Volume/pages
(2005/2006) , p. 147-150
ISSN
1782-3463
vabb
c:vabb:144253
General
Noot onder R.v.St., Lecocq, nr. 134.024, 19 juli 2004
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle