Publication
Title
De verplichte vermelding van de beroepsmogelijkheden, voormvoorschriften en termijnen bij de kennisgeving van individuele bestuurshandelingen
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 2005
ISSN
1782-3463
Volume/pages
(2005/2006), p. 147-150
Note
Noot onder R.v.St., Lecocq, nr. 134.024, 19 juli 2004
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 12.08.2020
To cite this reference