Title
Conventionele schuldvergelijking: compensatieclausules, rekening-courant- bedingen en **netting**clausules: een analyse vanuit het gemene recht, met de financiële sector als toetssteen
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
article
Publication
Leuven ,
Source (journal)
Jura Falconis / Katholieke Universiteit Leuven. Faculteit der Rechtsgeleerdheid. - Leuven
Volume/pages
41(2004/2005) :4 , p. 687-762
ISSN
0775-2709
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle