Publication
Title
De verplichting tot het vermelden van de beroepsmogelijkheden bij de kennisgeving van een individuele administratieve rechtshandeling in fiscaalrechtelijke context
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor gemeenterecht. - Brussel
Publication
Brussel : 2005
ISSN
0775-3217
Volume/pages
(2005), p. 258-261
Note
Noot onder Gent 27 mei 2003
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 12.08.2020
To cite this reference