Publication
Title
Participatie aan het Vlaamse milieubeleid: een diversiteit aan praktijken
Author
Language
Dutch
Source (book)
Vijf jaar Steunpunt Milieubeleidswetenschappen / Leroy, P. [edit.]
Publication
s.l. : 2005
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 12.08.2020
To cite this reference