Title
Communicatie en participatieCommunicatie en participatie
Author
Faculty/Department
Faculty of Applied Economics
Research group
Engineering Management
Publication type
bookPart
Publication
Antwerpen :Instituut voor Milieukunde, [*]
Source (book)
Milieu-impactbepaling van het ontwerp mobiliteitsplan d.m.v. strategische m.e.r.: deelrapport 1: conceptieontwikkeling voor strategische milieu-effectrapportage van mobiliteitsplannen
1
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle