Publication
Title
Hoe kan wetenschappelijk onderzoek bijdragen tot de uitwerking van een beleid inzake duurzame ontwikkeling: een terreinverkenning van de communicateikloof tussen beleid en onderzoek
Author
Language
Dutch
Source (book)
Duurzame ontwikkeling: naar een duurzame dialoog tussen wetenschap en beleid: DWTC-Symposium, 24-25 november 1999
Publication
Brussel : DWTC, 2000
Volume/pages
p. 22-29
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 12.10.2020
To cite this reference