Title
Hoe kan wetenschappelijk onderzoek bijdragen tot de uitwerking van een beleid inzake duurzame ontwikkeling: een terreinverkenning van de communicateikloof tussen beleid en onderzoek
Author
Faculty/Department
Faculty of Applied Economics
Publication type
conferenceObject
Publication
Brussel :DWTC, [*]
Source (book)
Duurzame ontwikkeling: naar een duurzame dialoog tussen wetenschap en beleid: DWTC-Symposium, 24-25 november 1999
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle