Publication
Title
Werken in de informatiemaatschappij: een visie op de impact van de ICT op onze samenleving en in het bijzonder op de arbeidswereld
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Gezinsbeleid in Vlaanderen / Bond van Grote en Jonge Gezinnen. - Brussel
Publication
Brussel : 1999
ISSN
1376-0424
Volume/pages
28:1(1999)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 12.08.2020
To cite this reference