Publication
Title
Werken in de informatiemaatschappij
Author
Language
Dutch
Source (book)
De arbeidsmarkt in Vlaanderen: jaarboek 1998 / Steunpunt Werkgelegenheid, Arbeid en Vorming
Publication
s.l. : 1998
Volume/pages
p. 495-427
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 12.08.2020
To cite this reference