Publication
Title
Schuldigverklaring bij overschrijding van de redelijke termijn
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 1998
ISSN
1782-3463
Volume/pages
(1998/1999), p. 2-6
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 12.10.2020