Publication
Title
Het lot van de hoofdelijke gehoudenheid tot betaling van de ontdoken belasting en de ambtshalve veroordeling bij sociaalrechtelijke misdrijven in het geval van een veroordeling bij eenvoudige schuldverklaring wegens overschrijding van de redelijke termijn
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor strafrecht : jurisprudentie, nieuwe wetgeving en doctrine voor de praktijk. - Gent
Publication
Gent : 2004
ISSN
1379-4930
Volume/pages
(2004), p. 123-126
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 12.08.2020