Publication
Title
Meritocraten aan het werk: deregulering van de arbeidsmarkt bij de Antwerpse timmerlieden in de achttiende eeuw
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Bijdragen tot de geschiedenis. - Antwerpen, 1922 - 2005
Publication
Antwerpen : 2004
ISSN
0006-2286
Volume/pages
87(2004), p. 87-106
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 12.08.2020
To cite this reference