Publication
Title
Kunst als volkscultuur en vice versa: 'volkskunde' in Vlaanderen tussen avant-garde en geschiedenis
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Cultuur: tijdschrift voor etnologie. - 's-Gravenhage
Publication
's-Gravenhage : 2005
ISSN
1871-1162
Volume/pages
1(2005), p. 79-90
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 12.08.2020
To cite this reference