Publication
Title
De toepassing van de Grondwet in de rechtsprekende functie van de gewone en administratieve rechters
Author
Language
Dutch
Source (book)
De verhouding tussen het Arbitragehof, de Rechterlijke Macht en de Raad van State / Arts, A. [edit.]
Publication
Brugge : Die Keure, 2005
ISBN
90-5958-959-9
Volume/pages
p. 71-84
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 12.10.2020
To cite this reference