Publication
Title
Het leven zoals het zou kunnen zijn: (on)gelijke kansen in de levensloop
Author
Language
Dutch
Source (series)
Jaarboek van het Steunpunt Gelijkekansenbeleid , 3
Publication
Antwerpen : Steunpunt Gelijkekansenbeleid, 2005
ISBN
90-77271-20-1
Volume/pages
280 p.
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 12.08.2020
To cite this reference