Publication
Title
Wat denkt u over Milieu & Gezondheid? Resultaten perceptievragenlijst biomonitoringcampagne pasgeborenen, 2002-2004
Author
Language
Dutch
Publication
Antwerpen : Steunpunt Milieu & Gezondheid, 2005
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification Error report