Publication
Title
Stemovereenkomsten naar Belgisch recht
Author
Language
Dutch
Source (book)
Beginselen van vennootschapsrecht in binationaal perspectief
Publication
Antwerpen : Intersentia, 1998
Volume/pages
p. 185-203
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 12.10.2020