Publication
Title
J. Hoffenaar en G. Teitler (red.): De koude oorlog: maatschappij en krijgsmacht in de jaren vijftig, Den Haag, 1992
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Transaktie
Publication
1993
Volume/pages
2(1993), p. 194-195
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Review 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 12.10.2020
To cite this reference