Publication
Title
**Mortua est!** şi oximorul de identitate ca figură textuală
Author
Language
Romani
Source (journal)
Analele ştiinţifice ale Universităţii A.I. Cuza din Iaşi: serie nouă
Publication
2004
Volume/pages
(2003/2004), p. 413-418
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 12.10.2020
To cite this reference