Publication
Title
Cort verhael van 'tghene is ghepresenteert ghevveesr in den ommeganck die men tot Antvverpen ghehouden heeft op de xiiij iunij anno 1609
Author
Language
Dutch
Source (book)
Tot vermaeck van alle sang-lievende lieden : het zeventiende-eeuwse Nederlandse lied in handschrift en druk. - Antwerpen, 2004
Publication
Antwerpen : 2004
Volume/pages
p. 58-59
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 12.08.2020
To cite this reference