Publication
Title
Vrouwenbesnijdenis: over handhavingsmodellen van mensenrechten: repliek op H. Ietswaart
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Recht der werkelijkheid : tijdschrift voor de sociaal-wetenschappelijke bestudering van het recht. - 's-Gravenhage, 1986, currens
Publication
's-Gravenhage : 1993
ISSN
1380-6424
Volume/pages
(1993), p. 194-205
Note
Themanummer 1993: Het recht van de geschiedenis: historische dimensies in sociaal-wetenschappelijk onderzoek van recht
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 12.10.2020
To cite this reference