Publication
Title
Gelijk de vis zwemt moet ik schrijven: over de Boonbiografie
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden. - Leiden, 1946, currens
Publication
Leiden : 2004
ISSN
0921-4895
Volume/pages
(2003/2004), p. 14-23
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 12.10.2020
To cite this reference