Publication
Title
IesUs ghekrUYst, en ghestorVen Voor het Vvel-Varen Van Den MensCh, Ofte Het Vermaeck Der Ziele
Author
Language
Dutch
Source (book)
Tot vermaeck van alle sang-lievende lieden : het zeventiende-eeuwse Nederlandse lied in handschrift en druk. - Antwerpen, 2004
Publication
Antwerpen : Universiteit Antwerpen, 2004
Volume/pages
p. 18
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 12.10.2020
To cite this reference