Title
Peeter de Vleeschoudere: Rymende uyt-legginghe naer den letterlycken, ver-holen, ende sedelycken sin
Author
Faculty/Department
Ruusbroec Society
Publication type
bookPart
Publication
Antwerpen :Universiteit Antwerpen, [*]
Source (book)
Tot vermaeck van alle sang-lievende lieden: het zeventiende-eeuwse Nederlandse lied in handschrift en druk. - Antwerpen, 2004
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle