Publication
Title
Moeizame moderniteit: katholieke cultuur in transitie: opstellen voor Jan Roes (1939-2003)
Author
Language
Dutch
Source (series)
Trajecta: tijdschrift voor de geschiedenis van het katholiek leven in de Nederlanden , 13
Publication
Nijmegen : Valkhof Pers, 2004
Volume/pages
496 p.
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 12.08.2020
To cite this reference