Publication
Title
Welke beroepsmogelijkheden voor het Arbitragehof tegen wetten en bepalingen in verband met vreemdelingen?
Author
Language
French
Source (journal)
Fundamentele rechtspraak = Jurisprudence fondamentale
Publication
1993
Volume/pages
1(1993), p. 21-23
Note
Noot onder Arbitragehof/Cour d'arbitrage, 4 maart 1993
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 12.10.2020
To cite this reference