Title
**Wortmeister** en **Texta-Duits**: bouwstenen voor een systematische opbouw van tekstgeoriënteerd denken
Author
Faculty/Department
Faculty of Social Sciences. Instructional and Educational Sciences
Publication type
bookPart
Publication
Antwerpen :Fantom, [*]
Source (book)
Mens en machine in de vertaalopleiding: bijdragen tot de vertaaldidactiek / Broeck, van den, R. [edit.]
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle