Publication
Title
**Wortmeister** en **Texta-Duits**: bouwstenen voor een systematische opbouw van tekstgeoriënteerd denken
Author
Language
Dutch
Source (book)
Mens en machine in de vertaalopleiding: bijdragen tot de vertaaldidactiek / Broeck, van den, R. [edit.]
Publication
Antwerpen : Fantom, 1993
Volume/pages
p. 75-84
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 12.08.2020
To cite this reference