Publication
Title
Van Alijs tot Zapt'em: de zelfgerapporteerde taal van Antwerpse jongeren
Author
Language
Dutch
Source (book)
Artikelen van de Vijfde Sociolinguïstische Conferentie. - Delft, 2006
Publication
Delft : Eburon, 2006
ISBN
90-5972-105-5
Volume/pages
p. 319-329
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 12.10.2020
To cite this reference