Publication
Title
Van Alijs tot Zapt'em: de zelfgerapporteerde taal van Antwerpse jongeren
Author
Language
Dutch
Source (book)
Artikelen van de Vijfde Sociolinguïstische Conferentie. - Delft, 2006
Publication
Delft : Eburon, 2006
ISBN
90-5972-105-5
Volume/pages
p. 319-329
IR - Boek naar hoofdstuk
Intralinguale ondertiteling van Nederlandstalige televisieprogramma's in Vlaanderen: linguïstische en extra-linguïstische determinanten / Vandekerckhove, R. - Delft, 2006
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference