Publication
Title
Emancipatie van jonge migrantenvrouwen: is de verlengde leerplicht een maat voor niets geweest?
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor vreemdelingenrecht / Vlaams Minderhedencentrum; Agentschap integratie & inburgering [Brussel] - Brussel, 1981, currens
Publication
Brussel : 1993
ISSN
0776-8605
Volume/pages
14(1993)
Note
Noot onder Cass. 25 november 1991
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 12.08.2020
To cite this reference