Publication
Title
De vertraagde doorstorting van de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting door de Belgische Staat aan de gemeenten: de "zaak-Rosoux"
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor gemeenterecht. - Brussel
Publication
Brussel : 2004
ISSN
0775-3217
Volume/pages
2(2004), p. 106-114
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 12.10.2020
To cite this reference