Publication
Title
Jozef van Loon: De ontstaansgeschiedenis van het begrip 'stad': een bijdrage van de diachrone semantiek tot de sociaal-economische geschiedenis van Noord-West-Europa, inzonderheid van de Nederlanden
Author
Language
German
Source (journal)
Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik. - Wiesbaden
Publication
Wiesbaden : 2005
ISSN
0044-1449
Volume/pages
72(2005), p. 96-98
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Review 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 12.10.2020
To cite this reference