Publication
Title
Een uitdijend verhaal: de historiografie van de Vlaamse Beweging, 1999-2005
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Nationale Bewegingen en geschiedschrijving: acta van het colloquium over de geschiedschrijving van de Vlaamse Beweging en van andere nationale bewegingen in Europa = National movements and historiography: proceedings of the symposium on the historigraphy of the Flemish movement and of other national movements in Europe
Publication
2005
Volume/pages
64(2005), p. 18-34
Note
(Wetenschappelijke tijdingen: speciaal nummer; 64)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 12.08.2020
To cite this reference