Publication
Title
De ethische grondslagen van de neutrale lekenstaat en van het levensbeschouwelijk pluralisme: een verdediging
Author
Language
Dutch
Source (book)
Geef aan de keizer... : omtrent religie en politiek / Pinxten, H. [edit.]
Publication
Leuven : Kritak, 1993
Volume/pages
p. 85-100
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 12.08.2020
To cite this reference