Publication
Title
Minov, Okin, Rawls, Haberma en "de anderen": over schijn-neutraliteit in het recht
Author
Language
Dutch
Source (book)
Lof der verscheidenheid: rechtsgeleerden over vrouw en recht / Alkema, E. [edit.]
Publication
Zwolle : Tjeenk Willink, 1993
Volume/pages
p. 151-166
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 12.08.2020
To cite this reference