Publication
Title
Systematiek en casuïstiek, tekstualiteit en contextualiteit in de rechtsvinding: een verkenning van rechtstheoretische problematieken bij het ontwerpen van een juridisch expertsysteem
Author
Language
Dutch
Source (book)
Automatisering van de juridische besluitvorming / Corte, de, R. [edit.]
Publication
Gent : 1993
Volume/pages
p. 89-122
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 12.08.2020
To cite this reference