Publication
Title
Markt en hinterland: de centrale functies van de kleinere steden in Vlaanderen tijdens de late middeleeuwen en het begin van de moderne tijd
Author
Language
Dutch
Source (book)
Le réseau urbain en Belgique dans une perspective historique (1350-1850): une approche statistique et dynamique = Het stedelijk netwerk in België in historisch perspectief (1350-1850): een statistische en dynamische benadering
Publication
Brussel : Gemeentekrediet van België, 1992
Volume/pages
p. 341-364
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 12.10.2020