Publication
Title
De stedelijke financiën van Axel en Hulst in de vijftiende en zestiende eeuw: algemene kenmerken en beleidsopties
Author
Language
Dutch
Source (book)
Over den vier ambachten: 750 jaar Keure, 500 jaar Graaf Jansdijk / Kraker, de, A.M.J. [edit.]
Publication
Kloosterzande : 1993
Volume/pages
p. 685-694
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 12.08.2020