Publication
Title
De ontwikkeling van vollerslonen in enkele laatmiddeleeuwse textielcentra in de Nederlanden: een poging tot reconstructie
Author
Language
Dutch
Source (book)
Pesants and townsmen in medieval Europe: studia in honorem Adriaan Verhulst / Duvosquel, J.M. [edit.]
Publication
Gent : Snoecks Ducaju, 1995
Volume/pages
p. 203-222
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 12.08.2020