Publication
Title
Bruce Ackerman: wetenschappelijke en liberale neutraliteit in een principegeleide rechtsstaat
Author
Language
Dutch
Source (book)
Gedeelde normen: gemeenschapsdenken en het recht / Klink, van, B. [edit.]
Publication
Zwolle : 1993
Volume/pages
p. 223-238
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 12.10.2020
To cite this reference