Publication
Title
"Dmeeste, oirboirlixste ende proffitelixste let ende neringhe": een kwantitatieve benadering van de lakenproductie in het laatmiddeleeuwse en vroegmoderne Vlaanderen
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Handelingen van de Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent
Publication
1997
Volume/pages
N.R. 51(1997), p. 113-153
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 12.10.2020