Publication
Title
Het grondbezit van stedelingen op het platteland: enkele bedenkingen bij het onderzoek in het graafschap Vlaanderen in de late middeleeuwen
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Handelingen van de Geschiedkundige en Oudheidkundige Kring van Oudenaerde, van Zijne Kastelnij en van de Lande tusschen Maercke en Ronne. - Oudenaarde
Publication
Oudenaarde : 2005
Volume/pages
42(2005), p. 11-30
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 12.08.2020
To cite this reference