Title
Naar een lekenstatelijk verzekerde verdraagzaamheid of naar een verzuilde colonisering van levensbeschouwingen of culturen?
Author
Faculty/Department
Faculty of Social Sciences. Communication Sciences
Publication type
bookPart
Publication
Brussel , [*]
Source (book)
Over pluralisme en democratie: verzuiling en integratie in een multiculturele samenleving / Demeyere, F. [edit.]
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle