Publication
Title
Naar een lekenstatelijk verzekerde verdraagzaamheid of naar een verzuilde colonisering van levensbeschouwingen of culturen?
Author
Language
Dutch
Source (book)
Over pluralisme en democratie: verzuiling en integratie in een multiculturele samenleving / Demeyere, F. [edit.]
Publication
Brussel : 1993
Volume/pages
p. 125-136
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 12.08.2020
To cite this reference