Title
Het twintigste penningkohier van Oudenaarde-Pamele (1572): uitgave en bewerking (deel 2)Het twintigste penningkohier van Oudenaarde-Pamele (1572): uitgave en bewerking (deel 2)
Author
Faculty/Department
Faculty of Arts. History
Research group
Centre for Urban History
Publication type
article
Publication
Oudenaarde,
Source (journal)
Handelingen van de Geschiedkundige en Oudheidkundige Kring van Oudenaerde, van Zijne Kastelnij en van de Lande tusschen Maercke en Ronne. - Oudenaarde
Volume/pages
28(1991), p. 7-75
1
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)