Publication
Title
Het twintigste penningkohier van Oudenaarde-Pamele (1572): uitgave en bewerking (deel 2)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Handelingen van de Geschiedkundige en Oudheidkundige Kring van Oudenaerde, van Zijne Kastelnij en van de Lande tusschen Maercke en Ronne. - Oudenaarde
Publication
Oudenaarde : 1991
Volume/pages
28(1991), p. 7-75
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 12.10.2020