Title
Het twintigste penningkohier van Oudenaarde-Pamele (1572): uitgave en bewerking (deel 2)
Author
Faculty/Department
Faculty of Arts. History
Publication type
article
Publication
Oudenaarde ,
Source (journal)
Handelingen van de Geschiedkundige en Oudheidkundige Kring van Oudenaerde, van Zijne Kastelnij en van de Lande tusschen Maercke en Ronne. - Oudenaarde
Volume/pages
28(1991) , p. 7-75
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)