Publication
Title
Met participatieve praktijken naar een betere afstemming tussen het politieke en het maatschappelijke debat
Author
Language
Dutch
Source (book)
Beter beslissen door dialoog: waarom en hoe participatief bestuur kan leiden tot betere publieke besluitvorming: conferentie
Publication
Brussel : Koning Boudewijnstichting, 2006
Volume/pages
p. 16
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 12.10.2020
To cite this reference