Publication
Title
De vergrijzing verzilverd? Een verkennend onderzoek naar ouderen in het Vlaamse vrijwilligerswerk
Author
Language
Dutch
Source (series)
Steunpunt beleidsrelevant onderzoek , 21
Publication
Antwerpen : Steunpunt Gelijkekansenbeleid, 2006
ISBN
90-77271-21-X
Volume/pages
217 p.
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 12.10.2020
To cite this reference