Publication
Title
Tijd voor verandering van spijs, want de burger lust het gerecht niet meer: verslag van het colloquium van het Interuniversitair Centrum voor Gerechtelijk Recht
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 2005
ISSN
1782-3463
Volume/pages
(2004/2005), p. 1078-1079
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 04.05.2021
To cite this reference