Publication
Title
Nasometrische metingen: betrouwbaarheid, normatieve waarden en beïnvloedende factoren
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Logopedie / Vlaamse Vereniging voor Logopedisten. - Herentals
Publication
Herentals : 2001
ISSN
1370-706X
Volume/pages
14:6(2001), p. 17-28
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 12.08.2020
To cite this reference